Ingo Zurek

Krav Maga Instruktor / Ausbildungsleiter

 

– Hanbo
– Escrima
– Ju Jutsu
– Brazilian Jiu-Jitsu
– Instruktor bei Krav Maga Street Defence (1. Dan)
– Instruktor bei Krav Maga Street Defence (2. Dan)